Om Erfarenhetsdagarna

Erfarenhetsdagarna är en konferens för dig som arbetar som fritidsledare eller på annat sätt verkar i frågor som berör fritidsverksamhet. Här får du möta kollegor från hela Sverige och lyssna till andra kommuner som delar med sig av erfarenheter från sina verksamheter.
Under erfarenhetsdagarna 2020 bjöd vi in till en digital version på grund av covid-19.  Genom föreläsningar, utställningar och samtal bytte vi erfarenheter kring årets teman

  • Hur skapar vi en bra fritidsverksamhet tillsammans?
  • Hur skapar vi attraktiva aktivitetshus?

Erfarenhetsdagarna arrangeras av Fritid Helsingborg, en del av skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs stad.

Erfarenhetsdagarna 2019

Under erfarenhetsdagarna förra året möttes drygt 260 deltagare från Trelleborg i söder till Umeå i norr. Genom föreläsningar, utställningar och samtal bytte vi erfarenheter kring årets tema: hur skapar vi en bra fritidsverksamhet för alla?

Erfarenhetsdagarna arrangeras av Fritid Helsingborg, en del av skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs stad.

Filmer från konferensen